آرد فانتزی فروش (آرد نان فانتزی)

آرد نان فانتزی از ترکیب و میکس مغز دانه گندم با سایر قسمت های اندوسپرم (مغزدانه)  گندم به هدف و نیت تامین خاصیت مهم

 • کشسانی
 • رنگ
 • جذب آب بهتر
 • قابلیت نگهداری گاز در تهیه نان های صنعتی و حجیم

تولید می گردد.
برای مصرف نان های حجیم و نیز نان های قالبی میزان و حجم پروتئین موجود مطلوب و مناسب باید بین ۱۲ تا ۱۳ درصد باشد. در واقع عمده ترین عامل در بهبود کیفیت آرد گندم و نان تولیدشده از آن کمیت و کیفیت گلوتن آرد هست که در اصل مهم ترین ترکیب پروتئین دانه گندم هست.

باید ذکر شود که گلوتن ۳ برابر وزن خود آب جذب می کند. لذا در اثر فعل انفعال اختلاط شبکه گلوتن درست می شود که در حقیقت ویژگی ویسکوالاستیک خمیر را عامل می گردد و مجموعه دلایل دیگر باعث می گردد بنابراین آرد گندمی که برای تهیه و پخت انواع نان گندم علی الخصوص نان های حجیم مثل:

 • باگت
 • تست
 • همبرگر

استفاده می شود  می بایست

 • کمیت
 • و کیفیت

پروتئین آن درصد کاملاً مناسب داشته باشد. از طرفی به دلایل فنی میزان فعالیت آنزیمی و نشاسته صدمه دیده برای آرد نان فانتزی بسیار مهم هست. در کل اعداد قابل تأیید برای آرد نان فانتزی و بسیار مؤثر بر

 • قیمت خرید آرد فانتزی
 • قیمت فروش آرد فانتزی

به شرح زیر می باشد:

 •  عدد فالینگ: بین ۳۵۰- ۲۵۰
 • خاکستر: ۰/۷۰۰ – ۰/۵۰۰
 • گلوتن: حداقل ۲۶%
 • پروتئین: حداقل ۱۱%

به هر صورت در موقع تامین و خرید آرد فانتزی مناسب فقط به قیمت توجه نکنید و کیفیت و ارقام ذکر شده را مورد توجه قرار دهید. هر چند در ایران اکثر آرد نان فانتزی تولید شده دارای این معیارها هست.

خرید آرد فانتزی

منبع